Sep
29
2008

Dydaktyka

Zajęcia, które prowadzę, obejmują szeroko rozumiane “miękkie zagadnienia” z zakresu zarządzania. Główny przedmiot to Podstawy nauki organizacji i zarządzania. Ponadto prowadziłem lub prowadzę szereg warsztatów, ćwiczeń i wykładów na następujące tematy:

 • Współpraca w zespole.
 • Trening umiejętności kierowniczych.
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi.
 • Problemy współczesnej firmy. Filmowe pytania - realne odpowiedzi.
 • Zarządzanie sobą i innymi w czasie.
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzania projektami
 • Zarządzanie zmianą
 • Przywództwo i kierowanie - czy istnieje różnica?
 • Gry w rozwoju osobistym i zawodowym
 • Gry strategiczne w zarządzaniu
 • Projektowanie gier szkoleniowych i planszowych
 • Gry szkoleniowe w praktyce
 • Gry planszowe w edukacji szkolnej

Moim głównym miejscem pracy jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ale prowadziłem/prowadzę także zajęcia (czasem wielokrotnie) na: Akademii Obrony Narodowej, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Szkole Głównej Handlowej oraz na kilku uczelniach zagranicznych.

Podczas swoich zajęć preferuję interaktywny sposób prowadzenia, tzn. nawet, jeśli czasem muszę wygłosić wykład, staram się włączyć do dyskusji osoby z sali. Dzięki temu jest mi z jednej strony łatwiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, a z drugiej strony uczestnicy po prostu więcej na tym korzystają.

W pracy korzystam często z fragmentów różnych filmów, wychodząc z założenia, że po pierwsze filmy są obecnie szerzej znane niż książki, a po drugie, zgodnie ze znaną zasadą “jeden obraz jest wart tysiąca słów”, mogę szybciej i precyzyjniej wyjaśnić różne złożone problemy z zakresu szeroko rozumianej psychologii i zarządzania. No i po trzecie, tak jest po prostu ciekawiej.

Podczas większości cykli dydaktycznych wykorzystuję także gry i symulacje. Zwykle jako narzędzie wspomagające tradycyjny proces dydaktyczny i zwiększające zaangażowanie uczestników oraz ułatwiające zapamiętanie omawianych treści, ale czasem także jako klasyczny “lodołamacz” lub “energizer”.

Większość zajęć odbywa się oczywiście w języku polskim, ale prowadziłem już wykłady po angielsku, a jeśli zachodziła taka potrzeba, także po niemiecku.

Written by admin in: Uncategorized |

No Comments

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes