Sep
29
2008

Szkolenia

Przygotowywałem i prowadziłem szkolenia na dość zróżnicowane tematy, ale te pozwalające mi szczególnie efektywnie połączyć zainteresowania naukowe z działalnością szkoleniową, to:

  • Profesjonalna obsługa klienta.
  • Retoryka jako narzędzie pracy menedżera.
  • Przywództwo i władza jako determinanty efektywności pracownika.
  • Wpływ społeczny w organizacji.

Uczestniczyłem także jako trener w finansowanym prze Unię Europejską programie EFS, prowadząc zajęcia na tematy:

  • Walka ze stresem a satysfakcja z pracy oraz
  • Umiejętności interpersonalne w pracy.

A na studiach podyplomowych również:

  • Zarządzanie czasem i własną efektywnością.
  • Retoryka w zarządzaniu.
  • Komunikacja interpersonalna w pracy menedżera.
  • Konflikty w organizacji - diagnoza i zastosowanie.

Oczywiście na życzenie przygotowuję także szkolenia z zagadnień pokrewnych, ale każdorazowo wymaga to szczegółowych konsultacji i dokładnego ustalenia oczekiwań oraz zakresu tematycznego. W większości przypadków w pracy szkoleniowej wykorzystuję fragmenty filmów fabularnych oraz gry i symulacje.

Written by admin in: Uncategorized |

No Comments

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes